Sieć wodno-kanalizacyjna – jak pracuje?

Bez wątpienia dbałość o sieci wodno-kanalizacyjne to ważna czynność. To zapewnienia następnym pokoleniom dostęp do czystej i bieżącej wody. Niestety ale woda staje się deficytowa z powodu rosnącej skali zanieczyszczeń.Pomimo tego, że aż 75 procent powierzchni Ziemi jest pokryta wodą, to według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia około 5 miliardów, czyli aż ¾ populacji świata, funkcjonuje w niedostatku tej cieczy.

Z pewnością woda z naziemnych źródeł jest bardzo zanieczyszczona. Rezultatem czego jest źródło wielu chorób. World Heath Organization sygnalizuje, że w przypadku, gdy aktualne trendy nie zmienią się, to pod koniec obecnej dekady – w 2030 – świat będzie miał dostęp tylko do 60 procent zapotrzebowania na wodę pitną.

Jak pracuje sieć wodno-kanalizacyjna w naszym kraju?

Systemy kanalizacyjne czyli inaczej kanalizacja, czyli system rur i kolektorów, których zadaniem jest odprowadzanie ścieków deszczowych bądź sanitarnych. Kanalizacja można podzielić na kanalizację pełną a także częściową. W zdecydowanie większym stopniu zewnętrzna sieć kanalizacyjna działa metodą grawitacyjną. Natomiast w mniejszym stopniu stosuje się układy nadciśnieniowe czy też podciśnieniowe. Na ten moment najczęściej spotykanymi systemami kanalizacji w naszej ojczyźnie są instalacje kanalizacji rozdzielczej.

Natomiast historycznie najpopularniejszą siecią była kanalizacja ogólnospławna, w której pomijano liczbę zanieczyszczeń dostarczanych do odbiornika wód. Z racji na coraz większą świadomość ekologiczną i dbanie o jakość wody, rezygnuje się z budowania instalacji tego typu, aby stawiać te bardziej ekologiczne i bardziej wydajnych kanalizacji.

Zarówno istniejące, czy też te które dopiero powstają najczęściej zaliczane są do układów pracujących grawitacyjnie.

Źródło: Roboty Kanalizacyjne w Warszawie

Budownictwo

Czy adwokat może kłamać?

Adwokat świadcząc usługi prawne, czyni sporo czynności połączonych z obsługą prawną swoich petentów. Czynnością, która z reguły kojarzy nam się z wykonywaniem zawodu adwokata, jest występowanie jako reprezentant w sądzie. Poprzez to adwokat może występować w imieniu swojego petenta przed sądami każdej instancji czy też orzekającymi we wszystkich typach spraw: cywilnymi, karnymi, rodzinnymi, a także gospodarczymi oraz penitencjarnymi.

Motywem postępowania sądowego jest zidentyfikowanie dowodów sprawy, tzn. tego, co się stało lub dzieje się w rzeczywistości, zjawiska, zdarzenia, określonego stanu rzeczy. W szczególności kluczowe jest zidentyfikowanie wydarzeń bądź postępowań, z którymi normy prawne określone rezultaty prawne. Zgodnie z zasadą prawdy materialnej wszyscy uczestnicy postępowania muszą składać zeznania autentyczne, tj. udzielać odpowiedzi o warunkach sprawy zgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy, bez ukrywania posiadanych wiadomości. W swojej naturze instytucja obrony nie oznacza powinności obiektywizmu, natomiast obowiązek podejmowania działań jedynie w interesie reprezentowanej strony. Jednak na bazie przepisów prawa a także zasad etyki adwokackiej należy stwierdzić, że adwokat nie ma prawa do używania kłamstwa. Takiego prawa nie przypisuje mu żadna ustawa.

Czy jeśli Klient kłamie adwokat może odstąpić od obrony?

W sytuacji, kiedy adwokat odnotuje, że jego petent ukrywa coś w określonej sprawie i tym samym chce okłamać sąd, ma prawo zrezygnować i jednocześnie odmówić obrony takiej osobie. Prawi adwokaci, którzy szanują swoją pracę i chcą być w porządku według prawa, niejednokrotnie postanawiają wykonać taki krok. Niestety w obecnych czasach sytuacje, w których petenci próbują coś zataić zdarzają się coraz częściej. Oczywiście zadaniem adwokata jest bronienie winnego, natomiast przy dochowaniu pewnych zasad. Adwokat w tej sytuacji dąży do zmniejszenia kary, a nie całkowitego jej skasowania.

Co może grozić adwokatowi za mówienie nieprawdy?

Adwokat, wykonujący swój zawód, ma prawo do swobody słowa i pisma, ale w granicach prawa a także sprawiedliwej potrzeby. Jeśli naruszy te granice, ponosi za to odpowiedzialność dyscyplinarną oraz cywilną. Nauka a także orzecznictwo zgodnie uważają, iż obrońca nie powinien mówić nieprawdy w interesie własnego petenta.
Adwokaci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za działanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki bądź godności zawodu bądź za pogwałcenie swych obowiązków zawodowych.
Rodzaje kary dyscyplinarnych, które może ponieść adwokat za rozpowszechnianie nieprawdy to:

 • upomnienie,
 • nagana,
 • kara pieniężna,
 • zawieszenie w obowiązkach zawodowych od trzech miesięcy do pięciu lat,
 • wydalenie z adwokatury.

Wiarygodność wykonywania zawodu adwokata to niezmiernie kluczowy aspekt, dlatego adwokatowi zakazuje się mówić nieprawdy a za nieprzestrzeganie tej reguły może ponieść duże konsekwencje.

Źródło: Kancelaria adwokacka z Warszawy

Biznes

W jaki sposób można bezpiecznie używać agregat prądotwórczy?

Niewątpliwie agregaty prądotwórcze są wykorzystywane na okrągło przez 365 dni jako stałe narzędzie pracy albo rezerwowe źródło zasilania. Od czego zależy efektywność i żywotność agregatów prądotwórczych? Jest to między innymi jakości wykonania czy też prawidłowa eksploatacja i konserwacja. Warto mieć w pamięci że od stanu technicznego agregatu prądotwórczego zależy to jak będą funkcjonować zasilane odbiorniki. Przez to serwis agregatów prądotwórczych powinien być często odwiedzany.

W jaki sposób bezpiecznie możemy użytkować agregat prądotwórczy?

Kluczowe zasady obsługi agregatów są takie same dla wszystkich modeli – zarówno stacjonarnych jak i przenośnych. Wskazówki które są związane ze specyfiką konkretnego agregatu są w instrukcjach obsługi. Wyjątkiem są automatyczne agregaty – w tym przypadku aby je podłączyć do instalacji budynku musi być zgodne z przepisami które dotyczą zasilania rezerwowego oraz podłączenia do sieci energetycznej, czy też wykonane przez elektryka z konkretnymi uprawnieniami.

Nie zapominajcie, że błędne podłączenie generatora do instalacji elektrycznej budynku może skutkować zwrotnymi przepięciami z siecią, a jego skutki są niebezpieczne nawet dla zdrowia i życia. Główną zasadą właściwego użytkowania agregatu jest przeczytanie instrukcji obsługi danego urządzenia. Zawarte w niej informacje na przykład na temat eksploatacji i konserwacji.

Przed uruchomieniem agregatu powinieneś sprawdzić, czy urządzenie stoi na płaskiej i równej powierzchni. Ponadto przed każdym uruchomieniem agregatu warto sprawdzić jaki agregat ma poziom oleju. Jeśli zauważymy, że poziom oleju jest niski, musimy uzupełnić zbiornik do górnej krawędzi szyjki wlewu. W instrukcji znajdziemy informacje o oleju który jest zalecany do konkretnego typu silnika.

Przemysł

Kto dodaje napisy do naszych seriali?

Serwisy streamingoweświęcą triumfy od jakiegoś\pewnego czasu. Internet daje możliwość ogladania(ć) produkcji(e) z całego świata wedle życzenia(em). Angielski przez wzgląd na na swoja wcale nie małą powszechność jest jezykiem w którym powstaje najwięcej filmów i serial. Co jednak zrobić gdy nie znamy języka wystarczająco dobrze aby swobodnie oglaądać daną produkcje? Z pomocą przychodzą nam napisy.

A czy zastanawialiście się kiedyś kto i w jaki sposób je przygotowuje?


Nie lekceważ napisów

Napisy są nieodłącznym towarzyszem wielu filmów. Dają one prawo do oglądania najświeższych premier bez względu na szerokość(i) geograficznej(ą). Wielu fanom na całym świecie pomaga to być na bieżąco z fabułę(ą) ulubionych seriali. Tłumacz języka angielskiego pozwala być na czasie ludziom z wielu zakątków.

Oprócz płaszczyny(ą) rozrywkowego napisy niosą też charakter dydaktyczny. Jest wiele przykładów na efektywność tej metody.

Dzięki śledzeniu można osłuchać się z językiem obcym. Napisy pojawiajace się w czasie oglądania ułatwiają kojarzyć dane słowa z określonym tłumaczeniem w języku ojczystym. Nasze mózgi mają tendencję do wymyślania skojarzeń myślowych, które potem okazują się pomocne w komunikacji.

Tłumacz języka angielskiego wymaga nie tylko perfekcyjnej znajomości języka obcego, ale też innych przymiotów, które ułatwiają mu wykonywać(nie) swojej pracy właściwie.

Konieczna jest zdolność do pracy na dużych obrotach. Uwzględniając mnogość powstających produkcji, widać, że popyt na konwertowanie mowy w tekst cały czas jest spory.

W tego typu pracy bardzo ważne jest wyczucie i bycie na bieżąco z różnymi kontekstami.

Dobrze przetłumaczony tekst musi oddawać fabułą(ę) pokazanymi w filmie. Musi potrafić oddać charakter wypowiedzi bohaterów filmu. Chodzi głównie o zaprezentowanie ich uczuć w tłumaczonym pliku. Z tego powodu dobrze gdy tłumacz jest zorientowany(a) w nowościach. Ponadto dobrze jest znać różnego rodzaju slangi. Z pewnością można stwierdzić, że im bardziej szerokie spojrzenie ma tłumacz, tym wyniki jego pracy będą bliższe oryginałowi.


Tłumacząc filmy bardzo ważna jest synchronizacja mowy bohaterów ze spolszczonym tekstem, który wyświetla się na ekranie. W tym celu tłumacze używają różnych programów i narzędzi, które korzystnie wpływają na jakość ich wysiłku. Gotowy tekst zapisywany jest w pliku o wskazanym formacie. Następnie, w momencie gdy wszystko się zgadza plik z tłumaczeniem można wgrać do filmu. Konsekwencją tego jest to co widzimy na ekranach naszych komputerów, telewizorów i smartfonów.

Źródło: Tłumacz języka angielskiego z Gdyni


Edukacja

Najczęstsze zastosowania układów chłodniczych

W chwili obecnej ciężko sobie zobrazować jakąś dziedzinę przemysłu spożywczego bez dobrych układów chłodniczych. Rezultat chłodniczy wykorzystywany jest powszechnie – od gospodarstw domowych, aż do zaawansowanych procesów chłodniczych w przemyśle. To dzięki chłodniom i komorom chłodniczym sklepy są pełne zawsze świeżych produktów spożywczych. Duże hale produkcyjne trudniące się wytwarzaniem żywności potrzebują naprawdę wiele przestrzeni o odpowiedniej temperaturze, żeby móc bezpiecznie produkować żywność. Z pomocą przychodzi w takiej sytuacji chłodnictwo przemysłowe, czyli gałąź techniki trudniąca się wytwarzaniem i utrzymaniem odpowiedniej temperatury w wyznaczonych miejscach. Można uznać, że tego rodzaju maszyny działają na podobnej zasadzie jak pompy ciepła. W jakich dokładnie gałęziach przemysłu spożywczego układy chłodnicze są potrzebne? Jak wyglądają urządzenia chłodnicze wykonane dla przemysłu?

Bezpieczne schładzanie w produkcji mięsa

Produkcja mięsa jest specyficznym rodzajem przemysłu spożywczego. Aby móc wytworzyć produkty mięsne spełniające szereg norm, i jednocześnie będące bezpieczne do spożycia przez człowieka, niezbędne są systemy fachowego, szybkiego chłodzenia, a nawet mrożenia. Mięso jest artykułem bardzo czułym na zbyt wysokie temperatury otoczenia, przez co może szybko się zepsuć. Tego typu produkcja złożona jest z wielu etapów, gdzie każdy z nich często wymaga innych temperatur. Z tego powodu zakłady przetwórstwa mięsnego muszą dysponować zaawansowanymi technologiami w dziedzinie chłodnictwa przemysłowego. Ponadto tego rodzaju układy powinny być wytworzone z wysokiej jakości stali nierdzewnej, gdyż w tym przypadku bardzo ważna jest higiena. Oczywiście każdy zakład produkcyjny musi zatroszczyć się o regularne przeglądy tego typu urządzeń, żeby mieć gwarancję, że będą one sprawne i nie uszkodzą się w najmniej stosownym momencie. 

Układy chłodnicze w przemyśle browarniczym

Podczas wytwarzania piwa zasadnicze znaczenie ma dokłądna regulacja temperatury na we wszystkich fazach jego powstawania. Proces warzenia piwa wymaga bardzo dokładnej regulacji temperatury już w momencie szykowania brzeczki, ale także wczasie fermentacji, oraz końcowego schładzania. Także w tej sytuacji duże znaczenie ma dobrej jakości stal nierdzewna gwarantująca właściwe warunki higieniczne. Sporym zagrożeniem dla takich srtykułów jest z całą pewnością korozja. Również takie elementy jak zawory i filtry muszą być dostosowane do pracy z czynnikami chłodniczymi typu amoniak i CO2. Kupując urządzenia chłodnicze należy zwrócić uwagę na ich ekonomiczne koszty eksploatacji i konserwacji. Nie można zapominać o systematycznych przeglądach, które są niezwykle ważne. 

Układy chłodnicze w przemyśle mleczarskim

Obecnie przemysł mleczarski z całą pewnością nie może się obyć bez innowacyjnych technologii w dziedzinie schładzania żywności. Produkty mleczarskie powinny mieć zagwarantowaną dobrą temperaturę, w przeciwnym razie mogą nie nadawać się do spożycia. Cały proces produkcji bazuje na zachowaniu odpowiedniej temperatury. Warto pamiętać, że tego typu zakłady powinny dysponować urządzeniami gwarantującymi dobrą temperaturę zarówno dla mleka, serów, ale również lodów, które są szczególnie wrażliwe na wzrost temperatur. Także w tym przypadku korozja może przyczynić się do kłopotów z utrzymaniem odpowiedniego poziomu higieny, dlatego wszelkie urządzenia chłodnicze powinny być zrobione ze stali nierdzewnej. 

Urządzenia chłodnicze dla przemysłu rybnego 

Wszystkie zakłady przetwórstwa rybnego muszą posiadać dobrze działające systemy chłodnicze zapewniające najwyższą jakość artykułów. Tego typu rozwiązania muszą znajdować się zarówno na statkach zajmujących się rybołówstwem, jak i na lądzie. Warto pamiętać, że szczególnie środowisko morskie ma negatywny wpływ na tego typu urządzenia, dlatego bezwzględnie powinny być one wyprodukowane z doskonałej jakości stali nierdzewnej. Tego rodzaju urządzenia muszą być także wyposażone w opcję precyzyjnej regulacji temperatury przez wzgląd na nadzwyczjną wrażliwość mięsa rybnego na jej spadek.

Przemysł

Reklamówki foliowe – czy jeszcze się przydają?

Torby foliowe stały się nieodłącznym składnikiem naszych sprawunków. Do czego ponadto używa się worków foliowych? Kiedy stworzono siatki foliowe? Czy reklamówki biodegradowalne są lepsze? Czy to klęska jednorazówek? Czemu musimy płacić za reklamówki?

Kiedywynaleziono pierwsze worki foliowe?

Nim opatentowano jednorazówki, używano sztywnych papierowych toreb. Wymyślił je amerykanin, Walter H. Deubner w 1912 roku.  Mężczyzna ten był szefem marketu spożywczego i pragnął ułatwić swym klientom transportowanie sprawunków ze sklepu do domów. Zamysł ten był hitem, papierowe torby dla konsumentów zaczęły wykorzystywać sklepy niemal na całym świecie

trwało to tak aż do roku 1965. Wtedy to Gustav Thulin Sted – szwedzki inżynier, wynalazł i opatentował wyjściową polietylenową wersję torby jednorazowej. Szybko wyparła swojego papierowego  poprzednika. Jednorazówka była przede wszystkim bardziej wytrzymała a do tego nie używaną można było złożyć i przenosić  wygodnie w torbie czy kieszeni.

Dlaczego nazwa „reklamówka”?

Pierwotnie jednorazówki miały być używane do jednorazowego użytku. Po czasie zauważono, że klienci używają ich wielokrotnie. Spostrzeżenie to spowodowało, że torby foliowe zaczęto wytwarzć z mocniejszych surowców. Umożliwiało to transportowanie cięższych rzeczy Z uwagi na zwiększoną wytrzymałość worków foliowych w latach siedemdziesiątych, zaczęto umieszczać na nichreklamę lub logo sklepu z którego przykładowa jednorazówka pochodziła. Tak powstała nazwa „reklamówka”, która jest używana do dzisiaj bez względu na to czy jest ona zadrukowana czy nie.

Do czego jeszcze stosuje się worki foliowe?

Zrywki używane w sklepach przez konsumentów to oczywiście tylko jedno z zastosowań opakowań stworzonych z plastiku. Każdy producent opakowań foliowych ma w swej ofercie również inne przydatne  wyroby z tego surowca. Są nimi miedzy innymi: pojemniki na żywność, produkty kosmetyczne, srodki czystości, torby foliowe do pakowania materiałów ogrodniczych, na budowy czy opału oraz popularne worki na śmieci, których używamy codziennie.

Plusy i minusy worków foliowych

Opakowania foliowe są najpopularniejsze na rynku, nie dzieje się tak bez powodu Posiadają one wiele plusów, przez co w większości sytuacji ciężko jest wymienić je na coś innego. Do istostnychplusów worków foliowych należy ich trwałość Folia jest bardziej wytrzymała aniżeli np. pudła kartonowe dodatkowo jest wodoszczelna niepachnie i pozwala na pakowanie w nią wyrobów o dowolnych formach. Do niewątpliwych plusów worków foliowych należy też ich niska cena oraz waga Worki foliowe są bardzo lekkie, w przeciwieństwie np. od  szkła. Ma to ogromne znaczenie w czasie przewożenia produktów. Mimo obfitości plusów torby jednorazowe mają jedną sporą wadę a mianowicie czas rozkładu. Podaje się, że jedna reklamówka rozkładać się może nawet kilkaset lat. Tymczasem zwykły człowiek, wyrzuca siatkę standardowo nawet po 25 minutach używania.

Jak z głową korzystać z toreb foliowych

Zdecydowana większość z nas korzysta na co dzień  z reklamówek i opakowań foliowych Jednak ze względu na środowisko i dobro naszej planety powinniśmy zmniejszyć ich ilość lub zadbać o ponowne skorzystanie z surowca.

 Metod jest naprawdę dużo. Pierwszą z nich jest na przykład użycie cienkich siatek przyniesionych ze marketu  jako worków na śmieci tym spsobem oszczędzamy pieniądze i odciążamy środowisko Używane jednorazówki  sprawdzą się też idealnie  w ogródku , jako ochrona dla roślin przed mrozem  (wystarczy nakryć roślinkę reklamówką i szczelnie obwiązać). 

Bardzo niebanalnym sposobem na zużycie jednorazówek jest przygotowanie z nich plastikowej „włóczki”. Żeby ją przygotować wystarczy odciąć od siatki uchwyty, i dno. Powstanie wtedy swego rodzaju tuba, kolejno należy  zgiąć ją na połowę i odciąć pierwszy pasek, to będziezakończenie „włóczki”.Następne paski należy wycinać po skosie. Gotowy surowiec wykorzystuje sięw ten sam sposób jak włóczki wykonane z tradycyjnych  materiałów. W internecie można nawet znaleźć filmiki instruktażowe pokazujące krok po kroku jak zrobić z nich dużo ciekawych przedmiotów 

Nim wyrzucisz stos zużytychjednorazówek spróbuj je wykorzystać w roli foli bąbelkowej do swych paczek Sprawdzą się równie wietnie, a Ty zaoszczędzisz i przysłużysz się planecie

Jednorazówki czy wciąż są potrzebne?

Używanie siatek foliowych nadal jest potrzebne i powszechnie stosowane. Wynika to z wielu plusów tych produktów należy jednak korzystać z nich mądrze i tylko wtedy, kiedy faktycznie ich potrzebujemy. Gdy tylko jest taka okazja, zabierajmy własne torby na zakupy a foliowych używajmy ponownie. Zawsze warto też zastanowić się dwa razy zanim się coś wyrzuci.pamiętajmy, że odpowiedzialność  za środowisko ponoszą nie tylko przedsiębiorcy, ale przede wszystkim my – konsumenci.

Biznes

Remont łazienki – jakie materiały budowlane musisz kupić?

Remont łazienki jest przeważnie mocno męczącym przejściem. Zależy nam na jak najszybszym skończeniu prac, gdyż nie możemy korzystać z łazienki. Często jednak przytrafia się dużo nieplanowanych sytuacji, które uniemożliwiają zakończenie prac. Na co warto się przygotować i jakie materiały budowlane zawsze trzeba mieć, aby podczas remontu mieć jak najmniej dodatkowej roboty?

Na co należy się przygotować remontując łazienkę?

Przede wszystkim przed rozpoczęciem samego remontu warto sprawdzić czy nie powinniśmy poprosić o pozwolenie w spółdzielni. Prawdopodobnie będzie to niezbędne kiedy planujemy wymienić okna czy też powiększyć łazienkę. Oczywiście ma to miejsce wtedy, gdy remont łazienki robić będziemy w bloku. Oprócz samych formalności powinniśmy również pomyśleć o ewentualnych śmieciach, jakie pojawią się po remoncie. Nie chodzi tutaj oczywiście o standardowe odpadki, ale o starą wannę czy też umywalkę, albo o zużyte płytki. Te dwa pierwsze rzeczy zaliczane są jako śmieci wielkogabarytowe, a co za tym idzie, nie można ich wyrzucać do zwykłych kontenerów na śmieci.

Przeważnie na osiedlach, też w Słupsku, co jakiś czas ma miejsce zabieranie śmieci wielkogabarytowych. Warto sprawdzić kiedy będzie odbywał się w naszym miejscu zamieszkania. Unikniemy wtedy problemu, jakim jest brak możliwości wyrzucenia starej wanny, która zagraca nam przestrzeń. Jeśli mamy w planach wyburzyć ścianę to zdecydowanie powinniśmy zainteresować się wywiezieniem gruzu. Przy niektórych ulicach w Mrągowie stoją dostępne dla mieszkańców pojemniki na gruz. Zdarza się jednak, że konieczne jest załatwienie go samodzielnie i w tym celu konieczny jest kontakt z firmą, która takie kontenery udostępnia, a następnie zajmuje się wywożeniem tego gruzu. Na pewno spotkamy się z taką firmą zarówno w Sierakowicach, jak i w Lęborku.

Na co postawić przy wykańczaniu ścian?

Jeszcze kilka lat temu ściany w łazience zawsze wykładało się płytkami. Aktualnie jednak o wiele częściej spotykamy się z podziałem na kawałek z kafelkami i część, która jest pomalowana farbą. Często również łazienki malujemy tylko farbą, dlatego że bez problemu dostaniemy takie wodoodporne, specjalnie do łazienek.

Spójrzmy na sytuację, kiedy w naszej łazience są położone płytki na ścianach. Pierwsze co trzeba zrobić to je skuć. Jeśli na ścianę planujemy ponownie przykleić nowe płytki, to niezbędny jest zakup takich materiałów budowlanych jak: klej do płytek, fugi, grunt oraz oczywiście nowe płytki. Cena będzie inna w zależności od wyboru materiału. Za wszystkie materiały budowlane możemy zapłacić nawet 1200-6000 zł. Zupełnie inaczej będzie wyglądać sytuacja jeżeli chcemy pomalować ściany. Wtedy materiały budowlane, które trzeba będzie kupić to tylko farba. Powinniśmy mimo wszystko mieć z tyłu głowy, że jeśli skuliśmy płytki, to nasza ściana prawdopodobnie będzie potrzebować wygładzenia, tak, żeby dało się ją pomalować, a to generuje dodatkowe koszta.

Remont podłogi w łazience – co można zrobić?

Bez wątpienia najważniejsze w łazienkowej podłodze, to żeby była wodoodporna. Właśnie dlatego zazwyczaj stawia się na płytki podłogowe, które oprócz odporności na wodę, są wytrzymałe i łatwe w czyszczeniu. Podczas wyboru właściwych płytek warto szczególnie spojrzeć na ich powłokę. Bezsprzecznie ważne jest, żeby nie była ona śliska, tak żeby zmniejszyć ryzyko poślizgnięcia i przewrócenia się. Jeśli zmieniamy podłogę w łazience musimy się przygotować na kupno takich materiałów budowlanych jak płytki podłogowe, klej do nich, fugę i grunt. Bardzo istotna jest również masa gruntująca, tak żeby nasza podłoga była równa i żaden kafelek nie odstawał.

Budownictwo

Dostępność Adblue w 2022 roku

Od dłuższego czasu, wszystkie samochody, które trafią na rynek Unii Europejskiej powinny spełniać normę Euro 6. Norma ta zakłada obniżenie emisji tlenków azotu oraz cząstek stałych przez silniki. Obecne przepisy dotyczą zwłaszcza silników diesla. Wytwórcy pojazdów osobowych zostali zobligowani do ulepszenia układów oczyszczania spalin. Część modeli musiała zostać wyposażona w katalizator SCR z dodatkiem środka redukcyjnego Adblue. Roztwór Adblue jest niezwykle ważny szczególnie dla bezawaryjnego działania najnowocześniejszych silników wysokoprężnych. Zazwyczaj Adblue dolewany jest raz na jakiś czas, ale jego brak w przypadku niektórych pojazdów może całkowicie udaremnić jazdę. Kiedy skończy się ten płyn, silnik zostanie przełączony w tryb awaryjny i nie będzie można go uruchomić. Niestety, obecnie są duże kłopoty z dostępnością tego roztworu, a co więcej jego cena jest bardzo wysoka.

Co to jest Adblue?

Środek Adblue służy do zmniejszenia emisji tlenków azotu zwłaszcza w silnikach wysokoprężnych. Używany jest w pojazdach z silnikiem diesla z katalizatorem SCR, który odpowiada za proces oczyszczania spalin. Dzięki temu silniki spełniają rygorystyczną normę Euro 6. Z czego składa się Adblue? Jest to mieszanina wody destylowanej (67,5 %) także mocznika (32,5 %). Warto wspomnieć, że płyn Adblue w samochodach ciężarowych stosowany jest już od dłuższego czasu, natomiast w przypadku samochodów osobowych używa się go od kiedy w życie weszła norma emisji spalin Euro 6. Przewiduje się, że w niedługo udział samochodów posiadających zbiornik na Adblue mocno wzrośnie ze względu na zaostrzanie norm emisji. Trzeba pamiętać, że Adblue nie jest dodatkiem do paliwa, ale roztworem, który miesza się ze spalinami. Pojazdy posiadają osobny zbiornik na Adblue z wlewem zazwyczaj znajdującym się tuz przy wlewie paliwa (w niektórych modelach jest on pod klapą bagażnika lub pod maską).

Dlaczego ostatnio notuje znaczny wzrost cen płynu Adblue?

Warto pamiętać, że skład środka Adblue jest bez wyjątku niezmienny bez względu na producenta. Najtańsze rozwiązanie to zatankowanie go z dystrybutora na stacji paliw. Niestety, jest to najczęściej spotykane udogodnienie dla samochodów ciężarowych. Dla samochodów osobowych polecane są płyny pakowane w kilkulitrowych baniakach. Ostatnio przez wzgląd na drożejący gaz, ceny Adblue również znacząco wzrosły. Dlaczego tak się dzieje? Do produkcji tego roztworu wykorzystuje się wodę destylowaną, a także półprodukt jakim jest amoniak, który uzyskuje się z gazu ziemnego. Koszt tego płynu wzrósł aż o 100 %. Skok cen odczują zwłaszcza kierowcy ciężarówek jeżdżących na dalekie dystanse, ponieważ zużywa ona każdego miesiąca około 350 – 400 litrów. Szacuje się, że pojazd osobowy wykorzystuje około 1,5 litra płynu na 1000 kilometrów,  co w przypadku ceny 3,49 zł/l nie jest wysokim kosztem. Pomimo tego kierowcy pojazdów osobowych robią zapasy Adblue z obawy przed problemami z dostępnością. Należy pamiętać, że silniki wysokoprężne wspomagane tym płynem nie mogą bez niego zostać wcale uruchomione.

Płyn Adblue – czy wkrótce stanie się nieosiągalny?

Następstwem dużych wzrostów cen gazu jest także problem z dostępnością Adblue. Ponadto kilku europejskich producentów zmniejszyło produkcję amoniaku. Jest to naprawdę duży kłopot zwłaszcza dla firm transportowych, które potrzebują znacznych ilości Adblue do swoich pojazdów. Oprócz tego, że ceny bardzo wzrosły, to płyn kupić można tylko na niektórych stacjach paliwowych, a zapotrzebowanie na niego jest bardzo duże. Część samochodów transportowych w Niemczech nie może jeździć ze względu na niedobory Adblue. Pomimo tego główny producent Adblue w Polsce gwarantuje, że nie planuje ograniczeń produkcji, ale ceny roztworu nadal mogą bardzo rosnąć. Żeby nie wystąpiły kłopoty z dostępnością w Polsce zmniejszył on eksport tego produktu o 20 %.

Jak często należy uzupełniać środek Adblue? 

Adblue jest płynem wykorzystywanym w pojazdach ciężarowych, oraz w silnikach wysokoprężnych najnowszej generacji. Jego najważniejszym przeznaczeniem jest ochrona środowiska. Ze względu na skaczące ceny i problemy z ze stanami magazynowymi, warto wspomnieć na jak długo starcza ten środek. Mimo wszystko płyn ten nie trzeba dolewać tak często jak paliwa. Oczywiście jego zużycie jest zależne od typu silnika i stylu jazdy. Przewiduje się, że, że 1 – 1,5 litra wystarczy na przejechanie 1000 km pojazdem osobowym. Zbiornik na Adblue w takich samochodach może pomieścić kilkanaście litrów płynu. Specjaliści zalecają, żeby wlewać 10 litrów po każdym przejechaniu 10 000 kilometrów. Adblue nie jest wymagającym dodatkiem, mimo to posiada znaczący wpływ na ochronę środowiska, oraz oszczędności przy spalaniu oleju napędowego.

Motoryzacja

Malowanie proszkowe – najważniejsze informacje

Co to jest malowanie proszkowe?

Malowanie proszkowe to metoda, która używa kilka etapów, żeby powierzchnia zyskała nową barwę. Najpierw malowaną powierzchnię trzeba dokładnie oczyścić. Rzecz nie może posiadać żadnych pyłów, tłuszczy czy też rdzy. Kolejno nanosi się farbę za pomocą napylania. Proszek taki zostaje w miejscu dzięki siłom elektrostatycznym. Na koniec trzeba utwardzić taką farbę w bardzo wysokich temperaturach. Dopiero wykonaniu tego możemy mieć pewność, że farba nie odpadnie i nie ulegnie zniszczeniu.

Taka metoda malowania stosowana jest od 45 lat i została już bardzo mocno udoskonalona. W konsekwencji teraz możemy cieszyć się odpornością na korozję, uszkodzenia mechaniczne i różnice temperatur. Rzeczy, które pomalujemy taką techniką otrzymają gładką powłokę i nie powstaną na nich smugi.

Jakie wyróżniamy typy farb proszkowych?

W sklepach zobaczymy kilka różnych farb do wykorzystania podczas malowania proszkowego. Podzielimy je na:

 • poliestrowe,
 • epoksydowe,
 • epoksydowo-poliestrowe.

Różnią się składem chemicznym, a przez to wpływają także na właściwości otrzymanej powierzchni. Farby proszkowe poliestrowe mają w składzie najwięcej żywic poliestrowych i zazwyczaj używane są przy malowaniu felg samochodowych albo ram rowerów. Możemy zobaczyć również meble oraz balustrady, które pomalowane są taką farbą proszkową. Pokrywa, która tworzy się po wykorzystaniu farby proszkowej jest odporna na promieniowanie UV i to właśnie dlatego spotkamy ją zazwyczaj na przedmiotach, które znajdują się na dworze. Na dodatek nie rdzewieje i oczywiście nie pęka.

Kolejny typ farb proszkowych to farby epoksydowe. One też wykonane są z żywicy, ale nie z poliestrowej, tylko z epoksydowej. W swoim składzie chemicznym mają także dodatek pigmentów i środków pomocniczych. Dzięki temu farba posiada odpowiednią konsystencję i sprzyja to elektryzowaniu się jej cząsteczek. Kolejnym plusem takiego składu chemicznego jest brak pęcherzyków powietrza. Tego typu farby proszkowe wykorzystywane są podczas malowania przedmiotów i akcesoriów, które nie znajdują się na dworze, dlatego że nie mają dużej odporności na promieniowanie słoneczne. Przeważnie jednak maluje się nimi sprzęty RTV i AGD, ponieważ nie jest łatwo je uszkodzić lub zarysować.

Następny rodzaj farb to tak zwany mix. Jest to farba proszkowa epoksydowo-poliestrowa i w jej składzie są obydwie żywice. Tak samo jak w przypadku farby epoksydowej, właściwie nie używa się jej do malowania rzeczy, które docelowo mają znajdować się na zewnątrz. To co jednak sprawia, że jest wyjątkowa to, że jest odporna na gorąco. W konsekwencji przeważnie używa się jej do farbowania kaloryferów i obudowy bojlerów. Dodatkowo zastosowanie znajdują przy ceramice i akcesoriach do samochodów, ale zobaczyć można je także na urządzeniach przemysłowych czy też rolniczych.

Jaki sprzęt jest potrzebny do malowania proszkowego?

Najpierw należy poinformować, że podczas malowania proszkowego jest potrzebny specjalistyczny sprzęt, który nie jest najtańszy. Głównie z tego powodu zazwyczaj jest ono stosowane w profesjonalnych lakierniach. Jeżeli jednak chcemy stworzyć przydomowy warsztat w Lublinie to na samym początku powinniśmy pomyśleć o zagwarantowaniu dobrego oświetlenia oraz wentylacji w pomieszczeniu, w którym będziemy używać farb proszkowych.

Dlatego, że malowana proszkowo powierzchnia musi być drobiazgowo umyta i odpylona to najpierw musimy mieć szlifierkę i urządzenie do oczyszczania.

Następnym ważnym urządzeniem jest pistolet natryskowy. Na rynku kupimy takie ręczne i automatyczne. Dodatkowo pistolety natryskowe tworzone są w przeróżnych rozmiarach.

Kolejny etap to utwardzanie farby, a do tego niezbędny będzie piec do polimeryzacji farby. To on sprawia, że rzecz jest gładka i jednolita. Piece mogą być gazowe, olejowe i takie na prąd. Oczywiście musimy też kupić farbę proszkową.

Malowanie proszkowe to bardzo przyjazna środowisku i niegroźna dla ludzi metoda. W dodatku obiecuje bardzo dobre efekty wizualne i jest bardzo wytrzymała. Jeśli zastanawiacie się nad wykorzystaniem jej to miejcie na uwadze, że jest to jedna z lepszych technik malowania.

Techniczne

Spływ kajakowy Krutynią – niesamowita przygoda

W ostatnich latach spływy kajakowe stały się bardzo popularne. Wybierają się na nie większe i mniejsze grupki znajomych, rodziny z dziećmi, ale także starsze osoby. Można zobaczyć spływy kajakowe trwające jeden dzień oraz takie, trwające 2-3, a nawet 7 dni. Z powodu zróżnicowania rzek w naszym kraju każdy może znaleźć coś dla siebie. Dzisiaj zajmiemy się przedstawieniem spływu kajakowego rzeką Krutynią, która uważana jest za idealny szlak zarówno dla początkujących, jak i średniozaawansowanych. Co powinniśmy mieć na uwadze na temat rzeki Krutyni, co jest powodem, że jest ona tak popularna i jak wygląda spływ jej wodami?

Rzeka Krutynia – co warto o niej wiedzieć?

Krutynia jest rzeką na Pojezierzu Mazurskim, jej wody płyną przez Puszczę Piską a następnie Mazurski Park Krajobrazowy. W Mazurskim Parku Krajobrazowym przebiega przez rezerwaty „Krutynia” i “Krutynia Dolna”. Sama rzeka ma długość 99 km i jest niesamowicie często wybieranym miejscem na spływy kajakowe. Na Krutyni nie ma widocznych prawie wcale starorzeczy. Od tysiącleci płynie tym samym korytem. Co też ciekawe, Krutynia nie eroduje bocznie, tylko wgłębnie, a z tego powodu jest jedną z najgłębszych rzek w Polsce, dlatego, że miejscami jest głęboka nawet na 7 metrów. Mimo to będą również momenty, kiedy woda jest tylko do kostek.

Jak długi jest spływ kajakowy Krutynią?

Rzeka Krutynia jest uważana za możliwie najpiękniejszy szlak do spływu kajakowego w Europie. Spływ tą rzeką jest niezmiernie ciekawy oraz różnorodny. Płynąc Krutynią przesmykujemy się przez Puszczę Piską, a za jeziorem Mokrym również przez Mazurski Park Krajobrazowy. Przepłynąć można ponad 100 km szlaku, w tym 60 km to jeziora. Podczas spływu ujrzeć można ciekawe rośliny i zwierzęta. Dosyć często można ujrzeć na trasie spływu kajakowego rzeką Krutynią orła bielika a także orła przedniego. Zazwyczaj spotykane w wodzie są gąbki oraz krasnorosty, które swoim wyglądem na kamieniach przypominają „krwawe plamy”. Wzdłuż rzeki dostrzec można dęby i wysokie sosny. Szlak wiedzie przez kilkanaście niewielkich jezior, które połączone są niedługimi rzekami, objętych wspólnym mianem rzeki Krutyni. Szlak kajakowy rozpoczynany jest w wielu miejscowościach, ale jego start jest w Sorkwitach nad jeziorem Lampackim. Najczęściej kajakarze kończą spływ w Rucianych-Nidach, jednak popłynąć nim można trochę dalej – aż do jeziora Bełdany.

Kogo powinien zainteresować spływ kajakowy rzeką Krutynią?

Spływ kajakowy rzeką Krutynią nie jest najtrudniejszy. Mogą nim spokojnie płynąć kajakarze o najbardziej podstawowych umiejętnościach. Nurt jest łagodny, a aż 60 km rzeki to woda bez nurtu. Spływ Krutynią jest polecany dla rodzin z dziećmi. Niesamowita natura, którą zobaczymy płynąc rzeką Krutynią, mobilizuje do spływu ogromne ilości ludzi. Dzięki sporej ilości miejsc do wypożyczenia kajaków w pobliżu rzeki, to szlak jest odpowiedni dla dużych wycieczek, ale także dla małych grup znajomych. Spływ kajakowy Krutynią może trwać jeden dzień, tak żeby przepłynąć tylko jego pewną część, ale można też przepłynąć go w trakcie 2-3 dniowej wycieczki na Mazury, a nawet 7 dniowego spływu kajakowego. Mniej więcej co kilkanaście kilometrów zobaczymy stanice wodne, w których można:

 • zostawić kajak,
 • wypożyczyć domek campingowy, pokój w hotelu, albo miejsce na polu namiotowym,
 • zamówić jedzenie, lub rozpalić ognisko,
 • wziąć prysznic i skorzystać z łazienki.

Spływ kajakowy rzeką Krutynią może więc być świetną zabawą dla każdego i wcale nie musi być jednodniowy.

Turystyka